5 سال قبل  2332

بازگشایی آزمون آنلاین در هفته آینده

طبق وعده داده شده دفتر سنجش و صلاحیت حرفه ای سازمان از بازگشایی آزمون آنلاین در هفته آینده خبر داد.
ضمن تشکر از تلاش بی وقفه مسئولین محترم دفتر آزمون و ارزشیابی سازمان در رفع مشکل بوجود آمده ان شالله هفته آینده شاهد رفع کامل دغدغه همکاران عزیزمان در سراسر کشور در مورد معرفی کارآموزان به آزمون آنلاین خواهیم بود.

بازگشایی آزمون آنلاین در هفته آینده
سبد خرید 0